XII Niedziela Zwykła

Od najmłodszych lat człowiek nieustannie czegoś się boi. Strach ciągle mu towarzyszy. Dzieci boją się ciemności, potworów, „baby jagi”, którymi dorośli straszą je, kiedy są niegrzeczne. Nastolatkowie boją się reakcji rodziców, gdy nie wrócą do domu o wyznaczonej godzinie, albo jak w szkole pojawią się kłopoty z nauką.

 

A czy my, dorośli, boimy się czegoś? Nas dorosłych dzisiaj paraliżuje niepokój o naszą przyszłość. Boimy się o to, co będzie jutro, a nade wszystko boimy się śmierci. Jakże ten lęk wzmógł się po ostatnich wydarzeniach, jakie miały miejsce w Europie, kiedy zamachy terrorystyczne przewinęły się przez niektóre państwa naszego kontynentu. Psychoza strachu tak zakorzeniła się w świadomości ludzi, że wystarczył huk wystrzelonej petardy, aby wybuchła panika w czasie wspólnego oglądania meczu w Turynie, gdzie rannych zostało około półtora tysiąca ludzi. Młode małżeństwo mieszkające w Malmo w Szwecji z obawy o swoje bezpieczeństwo nie chodzi do polskiego kościoła, znajdującego się w dzielnicy, w której osiedliła się ludność muzułmańska. Przykładów można byłoby mnożyć.

 

Więcej…
 
Warszawa: sympozjum „Świeccy a misje”

W Warszawie odbyło się sympozjum naukowe zatytułowane „Świeccy a misje”. Zostało ono zorganizowane w związku z 50-leciem działalności Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

 

Prócz zagadnień historycznych podjęto m.in. kwestie dotyczące współpracy misyjnej ze świeckimi - poinformował bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

 

 

Więcej…
 
Indie: świętokradztwo w katolickiej katedrze

Nieznani sprawcy dokonali świętokradztwa w katolickiej katedrze w Bongaigaonie w stanie Asam w Indiach. Podczas zajścia, do którego doszło w nocy we wtorek 20 czerwca, zniszczono tabernakulum oraz znajdujące się w nim konsekrowane hostie. Tamtejsza policja rozpoczęła już dochodzenie.

 

 

 

 

Więcej…
 
Papież do prześladownych chrześcijan: pozostańcie żywym Kościołem

Nie zapominajmy, że na Wschodzie, także i dziś, chrześcijanie, zarówno katolicy, prawosławni, jak i protestanci, przelewają krew, która staje się pieczęcią ich wiary – powiedział Papież w przemówieniu do uczestników sesji plenarnej Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim ROACO. Przypomniał, iż wspólnoty te bardzo często doświadczały prześladowań. Fala emigracji osłabiła ich obecność na terenach, na których przez lata rozkwitali. Ale te wydarzenia – kontynuował Franciszek – pozwoliły im doświadczyć krzyża Chrystusowego, który jest przyczyną cierpienia i trwogi, ale zarazem źródłem zbawienia. Bez krzyża bowiem nie można być uczniem Chrystusa.

 

 

 

Więcej…
 
Papież do Polaków: patrzeć w niebo i myśleć o świętych

Zwracając się do obecnych na audiencji Polaków, Franciszek podkreślił, że trzeba mieć odwagę, aby patrzeć w niebo i myśleć o świętych, którzy są świadkami nadziei, przykładem życia i wstawiają się za nami.

 

 

 

 

 

Więcej…
 
Boże Ciało w Moskwie przeniesione na niedzielę

Również w Rosji Boże Ciało zostało przeniesione z czwartku na niedzielę. W Moskwie procesja eucharystyczna została zorganizowana przy parafii archikatedralnej Niepokalanego Poczęcia.

 

 

 

 

 

Więcej…
 
Jak owce nie mające pasterza

XI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

 

CZYTANIA: Wj 19, 2-6a, Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3c), Rz 5, 6-11,Mt 9, 36 – 10, 8

 

A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proœście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo". Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabośœci. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: "Nie idŸźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! IdŸźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. IdŸźcie i głośœcie: "Bliskie już jest królestwo niebieskie". Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliœście, darmo dawajcie!


(Ewangelia: Mateusz 9,36–-10,8) 

Więcej…
 
Papież: jesteśmy z gliny, słabi i grzeszni, zbawia nas Bóg

Musimy uświadomić sobie naszą słabość, kruchość i grzeszność: tylko moc Boga zbawia i uzdrawia – stwierdził Papież na porannej Mszy w Domu św. Marty. W homilii odwołał się do czytanego dziś fragmentu 2 Listu do Koryntian, gdzie Paweł pisze, że skarb przechowujemy w naczyniach glinianych. Musimy pamiętać – mówił Ojciec Święty, że jesteśmy gliną, słabi, grzeszni, i bez mocy Bożej nie możemy iść do przodu. Tylko Boża moc nas zbawia, uzdrawia, stawia na nogi.

 

 

 

 

Więcej…
 
Przepis na eucharystyczny chleb

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 

 

CZYTANIA: Rdz 14,18–20; Ps 110,1–2.3–4; 1 Kor 11,23–26; Łk 9,11b–17

 

 

Dzisiaj obchodzimy w Kościele uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Wszystko zaczęło się w 1246 roku, kiedy bp Robert z Thourotte (†1246) ustanowił to święto dla diecezji Liège, a raczej kilka lat wcześniej od widzeń św. Julianny (†1258), przeoryszy klasztoru augustianek w Mont Cornillon we Francji. Siostrze Juliannie objawił się Jezus i zażądał od niej ustanowienia nowego święta ku czci Najświętszego Sakramentu. Pierwsza procesja eucharystyczna miała miejsce w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, czyli w tym samym dniu, w którym dzisiaj świętujemy Boże Ciało w Polsce.

 

Dlaczego potrzebujemy takiego święta? Jest ono dla nas okazją wyrażenia wdzięczności Bogu za stałą obecności Chrystusa wśród nas w Eucharystii. Jest to również sposobność do ciągłego poszukiwania głębszego sensu i lepszego zrozumienia znaczenia sakramentu Ciała i Krwi Chrystusa, który został ustanowiony przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy.

 

Więcej…
 
Nepal: handel dziećmi

W tej wyjątkowej, trudnej sytuacji, jaka w dwa lata po trzęsieniu ziemi panuje w Nepalu, szczególnie dzieci są narażone na to, że padną ofiarą handlu. Według szacunkowych danych każdego roku od 12 do 15 tys. dzieci jest sprzedawanych do Indii, gdzie są wykorzystywane najczęściej seksualnie – alarmuje włoska organizacja pozarządowa We World zajmująca się obroną praw dziecka i kobiet. Nepal po tej klęsce żywiołowej, która spowodowała śmierć 9 tys. ludzi, zniszczyła 700 tys. domów, a 3 miliony ludzi pozostawiła w skrajnej nędzy, nadal nie podniósł się z kolan. Dzieci osierocone czy z biednych rodzin są szczególnie narażone na wykorzystywanie.

 

 

Więcej…
 
Oko Boga

Ktoś z czytelników może pomyśleć, że autor robi sobie jakieś jaja sprowadzając Boga do postaci człowieka – istoty, która posiada konkretne części ciała. Czyż jednak istoty duchowe nie mają oczu? Myślę, że mają, aby mogły widzieć oblicze Boga. Ale nie to jest istotą tego tekstu. Chcę w nim zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt, którego symbolem jest to tytułowe Oko Boga.

 

Oko Boga to spojrzenie Wszechmogącego na to co stworzył – świat i ludzi, na to co się na nim dzieje i jak postępują ludzie. Całe sedno widzenia Boga polega na tym, że Bóg widzi wszystko, nawet to czego nie widzi człowiek. Widzi czyny człowieka jak i zna nasze zamiary, myśli, to co czujemy, co nas boli. Nic przed Bogiem się nie ukryje.

 

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 446